Mateřská škola, Brno - Bieblova

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

.

Rada městské části Brno – sever

na schůzi dne 13.května 2020

rozhodla o obnovení provozu mateřské školy

od 25.května 2020.

 

Všichni zákonní zástupci byli o této skutečnosti informováni mailem a výlepem na budově mateřské školy. Zároveň byli obeznámeni s nabídkou dalšího týdne letního provozu jako vstřícným krokem naší mateřské školy směrem k rodičům.

Dne 18.5.2020 byli zákonní zástupci mailem informováni o Dodatku č.1 Školního řádu platného od 1.9.2019. Tento dokument byl stejný den zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a od 25.5.2020 je rodičům k nahlédnutí v chodbičce každé třídy.

Současně byl zákonným zástupcům rozeslán dokument školního hygienika, který je nutný při nástupu od 25.5.2020 odevzdat podepsaný současně s čestným prohlášením o bezinfekčnosti dítěte dle materiálů MŠMT. 

Upozorňujeme, že minimálně do 30.6.2020 nelze při nepřítomnosti dítěte vydat oběd domů. Důvodem jsou zvýšená hygienická opatření.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŠKOLNÉ od 1.3.2020 do 31.8.2020

.

Březen - 247 Kč (poníženo z důvodu uzavření)

Duben - prominuto z důvodu uzavření

Květen - 143 Kč (poníženo z důvodu uzavření)

Červen - 542 Kč

Červenec - 296 Kč

Srpen - 26 Kč

Dnes 8.6.2020 byl proveden servis pro nastavení školného v programu, žádáme rodiče, aby posečkali s platbou školného do doby, kdy budeme znát výši jednotlivých účtů školného. Neustále probíhající platby komplikují vyúčtování. Děkujeme.

Výše školného byla nastavena, avšak vzhledem k neustále probíhajícím platbám je potřeba zaúčtovat dnešní úhrady školného z banky. Po tomto zaúčtování budou rodiče informováni o výši doplatku k 31.8.2020 na nástěnce v MŠ od úterý 9.6.2020 odpoledne. Rodiče dětí nenavštěvující momentálně MŠ budou též o výši doplatku školného informováni.

Termín úhrady bude upraven.

Úprava školného je projevem dobré vůle naší mateřské školy vůči rodinám našich dětí, je reakcí na nelehkou situaci, která vznikla 16.3.2020 a trvá v době mimořádných opatření ČR.

Pro případné informace o školném kontaktujte p.Lenku Školekovou  775 244 144.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, napište nám na mail msbieblova@centrum.czpotvrzení bude zasláno na adresu, ze které oznámení přišlo nebo si jej můžete po domluvě vyzvednout v mateřské škole.

Stejný postup platí u potvrzení pro OSVČ, které dle nového zákona podávají žádost na MPO ČR.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal