Mateřská škola, Brno - Bieblova

TITULNÍ STRÁNKA

Třídní schůzky 5.9.2017

 

-          Představení pedagogů

-          Rodiče si prosím zkontrolují adresy a telefonní čísla, aktualizují alergie a zdravotní obtíže dětí u třídních učitelek

-          Jakoukoliv změnu hlásí rodiče ihned (adresy, tel. čísla,

-          Podávání léků dětem – rodiče zajistí vyjádření lékaře, proškolení pedagogů a sepíšeme souhlas s podáváním léků

-          Donáška vlastní stravy z důvodu diety – rodiče přinesou vyjádření lékaře, u nás sepíší dohodu o donášce

Budova Bieblova 25

-          Prozatím bude budova Bieblova 25 uzavřena. Havarijní stav, který vyhodnotil statik je nevhodný pro pobyt dětí. O dalším postupu vás budu informovat.

-          Děti jsou rozděleny do třídy světlušek a píďalek

Časy, co přinést

-          Provoz MŠ je 6:45 – 16:30

-          Příchod prosíme nejlépe do 8:30, odchod po o 12:15 – 12:30, po spa 15:00 – 16:20

-          Scházecí a rozcházecí třídy jsou nově Světlušky a Vážky

-          Na pitný režim prosím přineste vlastní hrnek, který je vhodný do myčky

-          Pro holčičky hřebínky

-          Hračky noste pouze plyšáky. Z důvodu bezpečnosti i častých konfliktů a ztrát.

Bezpečnost

-          Děti předávejte do třídy a zkontrolujte, že si je učitel/ka přebrali. Totéž u vyzvedávání, dejte nám vědět, že dítě přebíráte.

-          Před příchodem do třídy pošlete děti umýt ruce.

-          Nevstupovat do chodeb, tříd a wc MŠ v botech.

-          Nenechte děti lozit v šatně po skříňkách a jiném nábytku.

-          Neučte děti otevírat bezpečností dveře v chodbičkách a hlídejte si prosím, aby jste je za sebou vždy zavírali.

-          Je zákaz vpouštět do budovy cizí osoby. Viz. podepsané potvrzení na třídách.

-          Kola, koloběžky, sáně, boby… mají před školkou stojany k tomu určené.

-          Nemocné dítě do školky nepatří. Buďte prosím ohleduplní vůči ostatním dětem i pedagogům.

-          V případě onemocnění nebo úrazu voláme na vámi uvedená telefonní čísla. Alespoň jedno musí být vždy dostupné.

Předškoláci

-          Od 1.9.2017 je předškolní docházka povinná.

-          Podmínky individuálního vzdělávání řeší ŠŘ.

-          My jsme nahlásili vašim spádovým školkám, že povinnou docházku plníte u nás. Nemusíte to dělat vy.

-          Docházka pro předškoláky a děti s odkladem je stanovena 8:30 – 12:30. Pokud nebudete v tuto dobu v MŠ, mimo dobu školních prázdnin, vypište prosím na třídách omluvenku.

-          Zápis do ZŠ je v dubnu 2018. Do této doby je třeba mít vyřízený případný odklad povinné školní docházky.

-          Předškolákům prosím přineste pouzdra s pastelkami, tužkami, ořezávátkem, nůžkami a lepidlem.

Platby

-          Školné 525,- Kč na účet MŠ 181810730/0300 vždy do 10. dne v měsíci. VS jsou na seznamu u tříd.

-          Stravné si řešíte na ZŠ Merhautova a řídíte se jejich Řádem školní jídelny.

Jednomyslně bylo odhlasováno 800,- Kč na akce a 200,- Kč na hygienické potřeby na pololetí a dítě. Částku prosím ještě neposílejte. Napíšeme termíny na nástěnky až po schválení Radou MČ.

Podávání informací

-          E-mail tříd – svetlusky.bieblova@seznam.cz, pidalky.bieblova@seznam.cz, vazky.bieblova@seznam.cz, berunky.bieblova@seznam.cz

-          Rodiče pošlou na e-mail své třídy e-mail a do předmětu jméno dítěte

-          Nástěnky v chodbičce u vstupu

-          Rychlé předávání informací při předávání

-          Možnost, domluvit si schůzku kdykoliv s kýmkoliv mimo dobu, kdy jsme u dětí

-          Mobilní kontakt na ředitelku vám rádi poskytneme osobně, na třídní schůzce byl nadiktovaný

-          Fotky: rajce.net – viz. nástěnky

-          Prosím nevolejte na pevnou linku mezi 12:30 – 14:30 pokud to není nutné. Vzbudíte tím spící děti.

Dar

-          Kdokoliv by chtěl poskytnout dar školce, seznam potřebných věcí budeme aktualizovat na nástěnky

Kroužky

Edukativně stimulační skupinky – cca 3/2018

Plavání – cca 3/2018

Lemur – lyžování – 1/2018

Logo depistáž – zajistíme, termín vyvěsíme. Cena 100,- Kč za dítě.

Škola v přírodě 5-6/2018

Úkoly pro rodiče

-          Podepsat seznámení se Školním řádem na nástěnce

-          Podepsat bezpečnostní opatření o nevpouštění cizích osob

-          Dodržovat Školní řád!

-           

ANKETA

NOVINKY
Básnička Abeceda našich dětí


    Loučení s předškoláčky ze Slunečnic     A jako Adámek, Arnoštek a Anča, Bé jako na mikádo os... celý článek...
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal