Mateřská škola, Brno - Bieblova

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever bylo rozhodnuto v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16. března 2020. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné,

napište nám na mail msbieblova@centrum.cz

potvrzení bude zasláno na adresu, ze které oznámení přišlo.

.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny ve zdraví

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŠKOLNÉ

Dle §123 odst. 4 a 5 Školského zákona je v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR uděleno osvobození od úplaty školného všem rodičům dětí naší mateřské školy. Časový rámec se bude odvíjet od doby platnosti mimořádných opatření. Tento krok je pomocí rodinám, které se mohou v důsledku současných událostí ocitnout v nepříznivé ekonomické situaci.

Co se týká úhrady stravného, doporučujeme stravné na duben uhradit, bude tak méně nedorozumění při opětovném otevření. Veškeré platby - školné i stravné - budou zúčtovány, tudíž nedojde k žádné úhradě navíc v rámci školního roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V naléhavých případech nás po dobu uzavření naší školky můžete kontaktovat:

Martina Weinbergerová - 737 348 310

Lenka Školeková - 775 244 144

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal