Mateřská škola, Brno - Bieblova

TITULNÍ STRÁNKA

Zápis z třídních schůzek 4.9.2018

Předání seznamů k podpisům

Školní řád

-      Provoz mateřské školy 6:45 – 16:30, příchod do 8:30, odchod do 16:20, po o 12:15-12:30

-      Scházecí a rozcházecí třídy : Berunky, Píďalky ( ráno 6:45 – 7:30, odpoledne od 15:30 – 16:30)

-      Budova 16 prosíme vyzouvat ve spojovací chodbě, zavírat dveře s otočnou koulí

-      Nevpouštět cizí osoby do budovy. Nechat stát venku, oznámit personálu.

-      Pobyt venku – s malými dětmi nechodíme do ulic kvůli bezpečnosti, využití školní zahrady

-      Akce budou do vánoc v MŠ nebo Kinokavárna

-      Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 12:30 – dodržovat kvůli bezpečnosti, po spaní po 15 hodině, rodiče značím kolíčkem se značkou dítěte v šatně MŠ. Nezapomínejte denně!

-      PRAVIDLO: dítě zdraví učitelku při příchodu i odchodu přímým kontaktem. Někde podáním ruky, informují vás učitelky, učitel dané třídy.

-      Nemocné dítě do MŠ nepatří.

-      Postup při úrazu: malý úraz ošetříme – všechny učitelky absolvovaly zdravotnický kurz, větší úrazy voláme rodičům popř. 155 po příjezdu rodičům, s dítětem k lékaři nemůže jít učitelka

-      Škola není povinna podávat dítěti léky, není k tomu odborně způsobilá.Podávání léků mateřskou školou tak přichází v úvahu pouze:

-      a) jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví (např. u alergické reakce), tuto povinnost má podle § 29 školského zákona

b) jde– li o léky (dle jednoznačného vyjádření lékaře)nezbytné z hlediska ochrany jeho zdraví ( tj. nepodání léků přímo ohrožuje zdraví dítěte), je nezbytné poskytovat léky v době docházky do MŠ (není možné řešit např.ráno a večer)

-      Podávání léků dětem – rodiče zajistí vyjádření lékaře, proškolení pedagogů a sepíšeme souhlas s podáváním léků

-      Děti nenosí do,  MŠ ceniny, šperky ani hračky. MŠ za ně nezodpovídá. Nosíme pouze plyšáky na spaní podle potřeby (konflikty, hledání, rozbití…)

-      Změny telefonních čísel, adres, změny rodinných poměrů a nepříjemné události v rodině hlaste učitelce nebo ředitelce.

-      Stávající i noví rodiče napíší na lísteček jméno dítěte,tel. kontakt na oba rodiče, adresu, popř.mailová adresa na zasílání informací o akcích školy ( mohly nastat změny )

-      S učitelkou i ředitelkou je možné dohodnout schůzku mimo její pracovní dobu. Krátké záležitosti je možné řešit při předávání dítěte.

-      Oblečení: do třídy (tričko, tepláky, legíny, sukýnky…) punčochy pro malé děti, které se neumí obléct, na spaní (pyžamo), na ven (něco co se může ušpinit podle počasí) malé děti by měly mít ideálně zalepovací boty a v zimě palčáky ne prsťáky (na šňůrce), kombinézy

-      Umístit do šatny pláštěnku (nechodíme ven, ale akce platí i v nepříznivém počasí)

-      Všechno oblečení prosím podepište

-      Nové děti -  přinést hrneček, hřeben dlouhovlasým děvčátkům

-      Povinná předškolní docházka, omluvné listy ( v případě absence ), dítě musí splnit předšk.vzdělávání denně 4 hodiny…8:30-12:30

-      Předškolákům přineste prosím pouzdra s pastelkami, tužkami, ořezávátkem, nůžkami a lepidlem

-      Zápis do ZŠ je v dubnu 2019, do té doby je potřeba mít vyřízený případný odklad ŠD

 

Strava Merhautova, školné

-      Č.ú. MŠ na akce a školné :  18 18 10 730/0300

-      Částka  za školné v letošním roce: 415,-Kč  - změnit prosím trvalé příkazy z minulého roku. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí!!

-      Variabilní symbol: viz nástěnka, seznam

-      platit trvalým příkazem, hotově paní Randulové

-      Splatnost do 10. dne v měsíci (v září později J)

-      Odhlašování dětí hlavně do jídelny, učitelku je dobré informovat, nepřítomnost delší než 14 dní omluvit písemně

-      Kontakt na kuchyň ZŠ Merhautova : 545 211 820, p. vedoucí Buraiová

-      Neodhlášený oběd lze vyzvednout pouze první den nečekané nepřítomnosti dítěte v době od 11:15 do 11:30 hod ve výdejně mateřské školy

Informace

-      Pro informace slouží web: www.msbieblova.cz

-      Nástěnka v chodbě/šatně

-      Kalendář akcí v chodbě/šatně

-      Popř.mailová adresa rodičů ( souhlas rodičů )

 

 

 

Příspěvek SRPŠ – na kulturní akce pořádané v době pobytu dětí v MŠ

Letošní rok rodiče schválili částku 1000,-Kč na pololetí ( 800,- akce, 200,- hygienické potřeby)

Neplaťe dříve, než bude schváleno a vyvěšeno na nástěnkách tříd!!!!

-      Schválená výše 800,- Kč – akce na pololetí (prosím plaťte až po vyvěšení na nástěnce, ne dříve)

Příspěvek na hygienické potřeby

-      Schválená výše 200,-  (prosím plaťte až po vyvěšení na nástěnce, ne dříve)

 

Kroužky v MŠ

-      Lyžování – Lemur cca 01/2019

-      Plavání - jaro 2019

-      Angličtina – na jednotlivých třídách s třídními učitelkami ( Vážky, Světlušky)

-      Edukativně – stimulační skupiny cca 03/2019

 

Spolupráce MŠ

-      S PPP Kohoutova

-      SPC Veslařská, Štolcova

-      Termíny přijímacího řízení do ZŠ a MŠ ( ZŠ – duben, MŠ – květen)

-      Odklad povinné školní docházky - postup

 

ÚKOLY PRO RODIČE

 

-      Prosím o seznámení se Školním řádem + podpis

-      Prosím podepsat prohlášení o bezinfekčnosti, kdo ještě neučinil

-      Prosím podepsat všechny dokumenty z třídní schůzky

 

DAR ŠKOLCE

 

-      Pokud budete chtít cokoli MŠ darovat, domluvte se prosím s ředitelkou. Je nutný předchozí souhlas zřizovatele.

-      Seznam drobných potřebných věcí najdete na nástěnce.

-      Sekání zahrady – dobrovolníci se nahlásí pedagogům ve třídách J

-      Budeme rádi za drobné opravy v MŠ

ANKETA

NOVINKY
Básnička Abeceda našich dětí


    Loučení s předškoláčky ze Slunečnic     A jako Adámek, Arnoštek a Anča, Bé jako na mikádo os... celý článek...
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal