Mateřská škola, Brno - Bieblova 16

ZÁPIS NA ŠK.ROK 2021/2022

Rozhodnutím ředitelky MŠ se sběr přihlášek prodlužuje do 11.5.2021 do 12 hodin.

Důvodem jsou možné překážky pro podání přihlášky - karanténa či izolace zákonných zástupců. Využívá se tedy termínu, který doporučuje MŠMT.

.

.

.

 

II.Fáze - Sběr přihlášek

.

3. až 11. května 2021 do 12hodin!!!

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ez3knvp,
 2. vhozením do poštovní schránky na budově MŠ u hlavního vchodu
 3. e-mailem na adresu msbieblova@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Mateřská škola, Bieblova 16, 613 00 Brno - Černá pole
 5. osobní podání pouze v naléhavých případech a to po předchozí  telefonické domluvě
   

Doklady k zápisu:

 • Rodný list - prostá kopie
 • Místo trvalého pobytu dítěte - OP dítěte nebo zákonného zástupce
 • Doložení řádného očkování dítěte - razítko od lékaře v přihlášce 

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

III. Fáze - Přijímací řízení

.

 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na zapisdoms.brno.cz.
ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal