Mateřská škola, Brno - Bieblova 16

ZÁPIS NA ŠK.ROK 2023/2024

VYDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Elektronické vydání přihlášky od 1.4. do 30.4.2023

Na internetové adrese:
zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

Vyzvednutí na OŠML od 1.4. do 30.4.2023

Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.
Kontakty:

Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

Vyzvednutí v naší MŠ

V naší mateřské škole ve dnech 12.4., 19.4. a 26.4. a to vždy od 12,00 do 15,00 hod. S sebou si doneste kartičku zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK PROBĚHNE ZÁPIS V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Sběr přihlášek - proběhne 3. a 4. května 2023 na naší MŠ. Ve středu 3. května 2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 4. května 2023 od 8.00 do 12.00 hod.

  • Informujte se na adrese: zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Doklady k zápisu

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou/ředitelem školy) ve lhůtě, kterou ředitelka/ředitel školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy ez3knvp,
  • e-mailem na adresu msbieblova@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou (rozhodující je datum podání na poště)
  • do poštovní schránky u hlavního vchodu do mateřské školy (od ranních hodin 3.5. do 16té hodiny 4.5.2023)
  • osobní podání 
  • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů - jinak nebude přihláška přijata do správního řízení.

  

Děkujeme za spolupráci a přejeme pohodové dny

Martina Weinbergerová

ředitelka MŠ Bieblova 16, Brno

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal