Mateřská škola, Brno - Bieblova 16

INFO PRO RODIČE

 

 

 

Platba školného na školní rok 2023/2024  

 

Platba školného: 510 Kč/měsíc

 

Číslo účtu pro platbu školného: 181810730/0300

 

- platbu je nutné zadávat s variabilním symbolem dítěte - info je na nástěnce třídy, VS je po celou docházku dítěte do naší MŠ stejný

- platbu provádějte tak, aby byla na účtu nejpozději do 10.dne v měsíci

-  předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí

 

 

Platba školného na školní rok 2024/2025

 

Platba školného: 1000/měsíc 

Úplata byla stanovena  Radou městské části Brno -sever, dne 27.3.2024.

Úplata je jednotná pro všechny mateřské školy, které spadají do MČ Brno - sever.

 

 

 

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží u  WebHostuj.cz