Mateřská škola, Brno - Bieblova 16

Informace pro rodiče


Platba školného na rok 2022/2023  

 

Platba školného: 477 Kč/měsíc

 

Číslo účtu pro platbu školného: 181810730/0300

 

- variabilní symbol bude novým dětem přidělený a vyvěšený na nástěnce třídy

- platbu provádějte tak, aby byla na účtu nejpozději do 10.dne v měsíci

-  předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal