Mateřská škola, Brno - Bieblova

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 

 

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

 

V termínu 1. – 30.4.2020 bude elektronické vydání přihlášek na internetové adrese https://zapisdoms.brno.cz/ nebo je možné si přihlášku vyzvednout na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,  v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.

Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel 542 17 2181

 

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZÁPIS  V NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLE - JAK BUDE PROBÍHAT

 

Ve dnech 4. a 5. května 2020 má proběhnout zápis do mateřské školy. Momentální situace nabízí několik řešení:     

.

1) Zápis elektronický, zcela bezkontaktní – přihláška se všemi náležitostmi (potvrzená přihláška od lékaře, kopie OP dítěte nebo zákonného zástupce, kopie rodného listu dítěte) bude zaslána na mail msbieblova@centrum.czPředání originálních dokumentů proběhne na vyzvání ředitelky MŠ posléze.   

.

2) Zápis bude ve výše určených dnech bez dětí na základě použití rezervačního systému, který bude na webových stránkách školy www.msbieblova.cz , aby se zajistilo minimalizovat setkání více osob, dokumenty budou předány zákonnými zástupci přímo do rukou ředitelky mateřské školy (momentálně se zajišťuje zprovoznění tohoto systému).

3) Zápis proběhne klasickým způsobem za účasti dětí – dokumenty budou předány zákonnými zástupci přímo do rukou ředitelky mateřské školy.  

.

Prosíme, sledujte webové stránky naší mateřské školy, budou dle vývoje událostí v České republice průběžně aktualizovány. Rodiče zde získají fundované informace v jakém termínu a jakým způsobem nakonec zápis do naší mateřské školy proběhne.

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal