Mateřská škola, Brno - Bieblova

TŘÍDA VÁŽKY

NÁMOŘNÍCI

 

Po uzavření naší mateřské školy dne 16.3.2020 probíhá vzdělávání za pomoci rodičů.

Ke komunikaci ze všech oblastí – edukační i provozní (včetně nutných administrativních záležitostí) využíváme mailové zprávy a příspěvky ve virtuální třídě O365 na yammeru. Domácím kapitánům jsou zasílány inspirace a tipy na aktivity, pracovní listy a odkazy na videa, zpětnou vazbou máme informace z domácích posádek. Součástí jsou dokonce i narozeninová přání 😊

I v době uzavření mateřské školy probíhají na vyžádání konzultace s rodiči.

Aby nedocházelo ke zdvojení informací, zmatkům a nepřehlednosti, je zveřejněn pouze soupis aktivit ze spolupráce (zpětná vazba a vlastní iniciativa rodičů nebude evidována), který budeme průběžně aktualizovat.

.

Pro období od uzavření naší paluby do konce školního roku budeme pracovat podle projektu „Spolu doma“. Během tohoto období budou dle potřeby vznikat další dílčí projekty.

.

Děkujeme všem rodičům za úžasnou spolupráci, zpětné vazby z domácí přípravy a sdílení momentek vašich společných rodinných zážitků.

.

 

MAILOVÁ KOMUNIKACE S RODIČI

.

15.3.2020 – Info o uzavření MŠ, nastavení komunikace

17.3.2020 – Koronavirus a pomoc domů

18.3.2020 – Edu pořady na „déčku“

20.3.2020 – Ošetřovné a roušky

22.3.2020 – námořnický projekt „SPOLU DOMA“

23.3.2020 – UčíTelka - program včetně archívu 

29.3.2020 – Babyonline – Školka hrou

30.3.2020 – projekt „Ahoj, já jsem Korona“

28.4.2020 – projekt „Do konce školního roku doplujeme společnými silami“

29.4.2020 – projekt „ESS“ pro předškoláky - doladění přípravy k nástupu do 1.třídy

 

VIRTUÁLNÍ TŘÍDA – YAMMER

.

22.3.2020 – stavby z kostek

24.3.2020 – domácí plastelína

25.3.2020 – domácí školka – cvičení a relaxace

26.3.2020 – domácí školka – povídání o ručičkách

27.3.2020 – domácí školka – i pod rouškou je krásný úsměv

30.3.2020 – domácí školka – dovádění a poznávání části obličeje

30.3.2020 – správný úchop tužky, procvičování rukou

31.3.2020 – domácí školka – zábavné tvoření „špinavá ruka“

31.3.2020 – zápis je tu, online výuka Nová škola

1.4.2020 – domácí školka – cvičení a pohádka Otesánek

2.4.2020 – píseň s pohybem – brambora, velryba, rybář, aligátor, krab

2.4.2020 – domácí školka – skvělá zábava s bramborou

2.4.2020 – chystáme se do 1.třídy

3.4.2020 – domácí školka – logopedická prevence

3.4.2020 – sebeobsluha při stolování

6.4.2020 – příroda kolem nás

10.4.2020 – projekt „Velikonoce“ – PL, básně, zrakové a sluchové vnímání

11.4.2020 – pískování s krupičkou, písnička „Pomlázka“

16.4.2020 – vyvozování hlásek, vytvoření jména pomocí zástupných předmětů

20.4.2020 – pokusy na doma – každou středu domácí laboratoř

21.4.2020 – vesmírný vlak – kouzelná obloha

22.4.2020 – pampelišky – pletení věnečků, kresba pomocí stínů

23.4.2020 – projekt „Den země“ – PL, písničky, omalovánky, tvoření

24.4.2020 – projekt „Kniha ti sluší“ – zrakové a sluchové cvičení

27.4.2020 – projekt „Sluníčko“ – tvoření, dechové cvičení, písnička

28.4.2020 – projekt „Co se děje v trávě“ – GFM listy, báseň s pohybem, pozorování

29.4.2020 – projekt „Čarodějnice“ – hledání rozdílů, tvoření, procvičování paměti

30.4.2020 – projekt „Čarodějnice“ – zraková cvičení, zaříkávadlo, výroba lektvaru

4.5.2020 – ESS 1.lekce, PL uvolnění ruky, úchop tužky, procvičení zraku a sluchu

5.5.2020 – ryba – tvoření barevná “pletená“ rybka, doma ve všem spolu, PL s úkoly

6.5.2020 – krab – tvoření, pohybová chvilka s orientací v prostoru, PL bludiště

7.5.2020 – moře – tvoření, básnička, omalovánky, PL počet, stíny, grafomotorika

9.5.2020 – příběh námořnické „veselé vážkové roušky“

10.5.2020 – blahopřání ke Dni matek

11.5.2020 – ESS 2.lekce, PL uvolnění ruky, procvičování velikosti, vytleskání slabik

12.5.2020 – projekt „Profese“ – PL bludiště a GFM, tvoření hasiči a zdravotníci

13.5.2020 – projekt „Profese“ – PL puzzle, tvoření kuchaři, písně s pohybem

14.5.2020 – projekt „Profese“ – vytleskávání slabik, PL knoflíky, tvoření švadlenka

15.5.2020 – projekt „Profese“ – hádanky, písničky, Máša a medvěd „Čím budu?“

18.5.2020 – ESS 3.lekce, PL uvolnění ruky, prostorová orientace, vyvozování hlásky

19.5.2020 – projekt „Na statku“ – PL přiřazování mláďat, bludiště, tvoření kurník

20.5.2020 – projekt „Na statku“ – PL stíny, puzzle, potraviny, píseň Já mám koně

21.5.2020 – projekt „Na statku“ – PL rozdíly, poznáváme zvířecí řeč, báseň Ovečky

22.5.2020 – projekt „Na statku“ – PL kdo kde bydlí, pexeso, tvoření kráva na dojení

25.5.2020 – ESS 4.lekce, PL uvolnění ruky, matematické představy, geom. tvary

26.5.2020 – Domácí školka – zábava s Otesánkem, Travička zelená, omalovánka

27.5.2020 – sluchová analýza-syntéza, cvičení a relax, píseň „Utíkej, Káčo, utíkej“

28.5.2020 – PL grafomotorika klubíčka, Domácí školka - jarní aktivity se slepičkou

29.5.2020 – hledání obrázků a rýmů, písnička s pohybem „Blue Whale“, omalovánka

29.5.2020 – pozdrav ke „Dni sousedů“, výroba pohlednice

1.6.2020 – ESS 5.lekce, hledání rýmů, co do řady nepatří, určování počtu

1.6.2020 – kapitánský pozdrav ke „Dni dětí“ a „Světovému dni rodičů“

2.6.2020 – PL grafomotorika, Domácí školka – jarní činnosti, píseň „Den dětí“

3.6.2020 – zraková diferenciace, Domácí školka – zábava a tvoření s kačerem

4.6.2020 – matematické představ, Domácí školka – pejskování, tvoření z papíru

5.6.2020 – sluchová diferenciace, prostorové vnímání, píseň „Do lesa“, omalovánka

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal