Mateřská škola, Brno - Bieblova

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

.

Rada městské části Brno – sever

na schůzi dne 13.května 2020

rozhodla o obnovení provozu mateřské školy

od 25.května 2020.

 

Všichni zákonní zástupci byli o této skutečnosti informováni mailem a výlepem na budově mateřské školy. Zároveň byli obeznámeni s nabídkou dalšího týdne letního provozu jako vstřícným krokem naší mateřské školy směrem k rodičům.

Dne 18.5.2020 byli zákonní zástupci mailem informováni o Dodatku č.1 Školního řádu platného od 1.9.2019. Tento dokument byl stejný den zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a od 25.5.2020 je rodičům k nahlédnutí v chodbičce každé třídy.

Současně byl zákonným zástupcům rozeslán dokument školního hygienika, který je nutný při nástupu od 25.5.2020 odevzdat podepsaný současně s čestným prohlášením o bezinfekčnosti dítěte dle materiálů MŠMT. 

Upozorňujeme, že minimálně do 30.6.2020 nelze při nepřítomnosti dítěte vydat oběd domů. Důvodem jsou zvýšená hygienická opatření.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŠKOLNÉ od 1.3.2020 do 31.8.2020

.

Březen - 247 Kč (poníženo z důvodu uzavření)

Duben - prominuto z důvodu uzavření

Květen - 143 Kč (poníženo z důvodu uzavření)

Červen - 542 Kč

Červenec - 296 Kč

Srpen - 26 Kč

Mateřská škola provede nejprve vyúčtování školného u každého dítěte do 7.6.2020, poté budou zákonní zástupci informováni o stavu účtu a výši doplatku či přeplatku. Některým totiž vznikly přeplatky z úhrad za období, kdy bylo školné prominuto či sníženo.

Termín úhrady doplatku školného (včetně prázdnin) je ke dni 10.6.2020.  

Úprava školného je projevem dobré vůle naší mateřské školy vůči rodinám našich dětí, je reakcí na nelehkou situaci, která vznikla 16.3.2020 a trvá v době mimořádných opatření ČR.

Rodiče, kteří své dítě omluvili do 30.6.2020 z důvodu mimořádných opatření ČR, obdrželi mailem informaci o možnosti požádat o snížení školného za měsíc červen. Žádost je nutné podat dle instrukcí do půlnoci 27.5.2020.

Pro případné informace o školném kontaktujte p.Lenku Školekovou  775 244 144.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, napište nám na mail msbieblova@centrum.czpotvrzení bude zasláno na adresu, ze které oznámení přišlo nebo si jej můžete po domluvě vyzvednout v mateřské škole.

Stejný postup platí u potvrzení pro OSVČ, které dle nového zákona podávají žádost na MPO ČR.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal