Mateřská škola, Brno - Bieblova

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

ŠK. ROKY 2014 – 2017

 

S kamarády právě teď

chceme poznat celý svět

Mateřská škola Brno, Bieblova 25

 

Přílohy

1.        Evaluace – vždy aktuální na školní rok

2.       Prevence sociálně patologických jevů u dětí

3.       Hodnocení podmínek vzdělávání

4.      Rozdělení dílčích vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů do tematických bloků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje

 

Název školy

Mateřská škola Brno, Bieblova, příspěvková organizace

Sídlo školy

Bieblova 25/1755

Bieblova 16/161

613 00 Brno

Telefon

Bieblova 25

Třída - 548 522 689  

Kuchyně - 548 527 568

Bieblova 16

Ředitelna - 545 210 928

Třída Světlušky, Píďalky – 545 213 022

Třída Vážky, Berunky – 545 213 023

Kuchyně – 545 213 024

e-mail

msbieblova@centrum.cz

webové stránky

www.msbieblova.cz

IČO

70993980

ředitelka školy

Mgr. Irena Šopíková

Zřizovatel

Statutární město Brno,

Městská část Brno-sever

Bratislavská 70
601 47 Brno

 

Projednáno na pedagogické poradě: 12.6.2014

Zpracoval pedagogický kolektiv mateřské školy

Vydala ředitelka školy dne: 1.9.2014

Charakteristika školy

 

      Budova Bieblova 25 byla postavena v roce 1970 jako jednotřídní, v okrajové části města Brna, Černých Polích. V roce 1976 byla přebudována na dvoutřídní. Z tohoto důvodu jsou třídy prostorově menší a variabilnost vnitřního vybavení je značně omezena. Každoročně se v rámci finančních možností renovují vnitřní i venkovní prostory. Součástí školy je vlastní kuchyň, kde je připravována strava pouze pro naše děti. K budově patří poměrně velká školní zahrada se vzrostlou zelení a herním vybavením. 

      Budova Bieblova 16 je otevřena od 1. ledna 2014. Do roku 1993 sloužila jako mateřská škola. Poté byla na 20 let přenechána pro jiné účely a v druhé polovině roku 2013 se dočkala rozsáhlé kompletní rekonstrukce. Zateplení pláště, výměny oken a střechy a veškerého vnitřního vybavení. Samostatnou kapitolou byla renovace rozlehlé zahrady vybavené herními prvky, hřištěm a ekologickým koutkem. V současné chvíli splňuje tato budova nejpřísnější hygienické i prostorové požadavky pro výchovu předškolních dětí. Stravu pro tuto budovu zajišťuje školní kuchyně Merhautova a je k nám dovážena.

 

Virtuální prohlídka

Budova Bieblova 25

Stojíme před mateřskou školou na Bieblové 25. Je to starší nízká budova hned pár kroků od zastávky MHD s pěknou zahradou. Při vstupu nás zaujmou velké osázené truhlíky a květináče.

 Hned za vchodovými dveřmi je malý prostor, kde se děti přezouvají a ukládají svoji obuv. Vpravo vidíme prosklením do první třídy (Pomněnky). Naproti dveřím do třídy se po levé straně nachází toalety a umyvadla. Druhé dveře po levé straně vedou do učitelské šatny. A pak už vcházíme do šatny vybavené lavičkami, poličkami a věšáčky na odkládání dětského oblečení. Jdeme-li dále šatnou na druhou stranu, přijdeme k dalším dveřím, které vedou do druhé třídy (Slunečnice). Hned po vstupu jsou po levé straně umývárny dětí, dětské WC a toalety pro učitele a personál MŠ. Při vstupu ze do třídy Pomněnek je po levé straně velkou zasouvací stěna, která propojuje obě třídy. Na druhé straně třídy vpravo je vstup vedoucí do chodby sloužící personálu MŠ. Zleva se vchází do kuchyně, na jejímž konci je vchod na zahradu. Po pravé straně v kuchyni jsou přípravné místnosti. Jsou to místnosti na přípravu masa, nečistá zóna zpracování ovoce, zeleniny aj. a sklad potravin. Zprava chodbičky jsou pak další tři vstupy. Prvním se jde do skladu nářadí a úklidového náčiní. Druhými dveřmi vstoupíme do místnosti paní vedoucí stravování. Třetí dveře vedou do šatny provozních pracovnic, k WC pro personál a ke sprše. Naproti je místnost tepláren.

 

Budova Bieblova 16 je nově zrekonstruovaná jednopatrová budova, která se nachází uvnitř sídliště Černá Pole.

Při pohledu zvenčí nás zaujmou čtyři barevné vchody do jednotlivých tříd (červený, modrý, zelený a žlutý) a hlavní prosklený vchod na levé straně budovy. Tímto vchodem vejdeme do prostorné čtvercové haly vybavené křesílky, stolkem, komodou.

 Po levé straně se nachází denní místnost pedagogů a ředitelna. Na čelní straně pak WC se sprchou a úklidová místnost. A pak již vcházíme prosklenými dveřmi přímo do nitra školky, kde se odehrává veškeré dění…..

 

Dlouhá, světlá, prosklená chodba nás vede kolem tříd po levé straně a k nim patřícím šatnám a záchodkům s umyvadly pro děti po straně pravé.

 

Vše je odděleno zdí a prosklenými stěnami, které umožňují pedagogům mít přehled o všech dětech, které se v těchto prostorách právě nacházejí. Chodby patřící jednotlivým třídám jsou od sebe odděleny protipožárními dveřmi. 

 

 

 

V přízemí každé třídy je herna s kobercem a stolky se židličkami určené k zájmové činnosti dětí a ke stolování.

Po levé straně pak malá „kuchyňka“ se šuplíky na nádobí, myčkou a dřezy určená k výdeji stravy dětem.

Po dřevěném schodišti vyjdeme do 1. patra, kde jsou umístěna lehátka k odpolednímu odpočinku dětí a případným dopoledním aktivitám dětí dané třídy.

Výmalba i interiér je laděn do daného odstínu barvy, který se opakuje na podlaze, koberci a některých doplňcích třídy. Všechny čtyři třídy jsou prostorné, vzdušné, vybavené kvalitním a účelným nábytkem.

Na konci chodby po levé straně jsou opět v tónech barvy tříd skříně na povlečení, ručníky atd. A hned vedle dveře do třídy pro zájmovou činnost dětí, např. keramika, flétna, logopedie… vybavená keramickou pecí.

A pak již vcházíme, opět bezpečnostními dveřmi, do hospodářského zázemí školky. Zde se nachází nová moderní výdejna stravy.

Celá kuchyň je vybavena novými sporáky, dřezy, troubami, lednicemi atd. Prostě vším, co moderní kuchyně a výdejny stravy potřebují. A vše v té nejlepší kvalitě.  I tyto místnosti jsou světlé a vzdušné. Na konci malé chodbičky je postranní vchod pro

rodiče, kteří si chodí pro obědy svých nepřítomných dětí a rampa k vykládání a nakládání potravin, várnic a všeho, co se týče stravování, ale i povlečení a ručníku do prádelny atd.

Hospodářsko-technický personál má svoje zázemí o poschodí níže společně s archivem a sklady.

 

      V blízkém okolí mateřské školy je zástavba jak rodinných domků, tak panelových domů. V okolí jsou rozmanité možnosti vycházek (arboretum, parky, železniční trať, plavecký areál, louka, lesík, sportovní centrum…).  Technický stav budov zajišťuje zřizovatel, kterým je ÚMČ Brno – sever. MŠ vystupuje od 1.1.2003 jako samostatná příspěvková organizace.

 

      O 145 dětí, v šesti částečně věkově oddělených třídách, pečuje deset učitelek, ředitelka a sedm provozních pracovnic. Rodiče chápeme jako partnery školy. Mohou se kdykoliv účastnit každodenního provozu i aktivit.

     Spolupráce a další partneři školy:

ZŠ Janouškova a Merhautova

PPP Brno Kohoutova

Firma Elmont Group, a. s.

Ekodvůr Bieblova

Domov pro seniory Slunce

Kinokavárna

MŠ nám. SNP

ÚMČ Brno – sever

Účast na projektu – „Celé česko čte dětem“ – návštěvy „čtecí“ babičky v MŠ

 

Podmínky a organizace vzdělávání

     Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let věku. Přijímání dětí do MŠ začal řešit ve školním roce 2011-2012 systém elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol. Řada kriterií byla podle JUDr. Pavla Varvařovského – ochránce lidských práv diskriminační. Proto vnímáme systém elektronické podpory jako účinné protikorupční opatření. Pro rodiče i veřejnost by měl být systém dokonale průhledný, jasný a nediskriminační. Děti jsou rozděleny vždy do sousedících 2 částečně věkově oddělených tříd. Zkušenosti nám ukazují, že se lépe volí formy a metody práce v částečně rozdělených třídách a můžeme lépe vyhodnocovat výsledky. Každá ze šesti tříd mateřské školy má vlastní profilaci.

Děti jsou do tříd zařazovány podle věku a dále je brán, v rámci provozních možností, ohled na přání rodičů, umístění sourozenců v sousedních třídách, kamarádů apod.

Škola nabízí rozšiřující nadstandartní nabídku činností. Jejich výběr je ponechán na přání rodičů s ohledem na možnosti provozního zabezpečení. Fungují pouze kroužky, které jsou naplněné. Logopedickou prevenci zajišťujeme ve spolupráci s LOGO klinikou a to formou depistáže a následného doporučení navštěvovat logopedii.

      Vytvořený ŠVP PV vychází z důkladné analýzy podmínek, která je součástí příloh a výstupů evaluace za školní rok 2013 - 2014.    Z analýzy vyplývají opatření na udržení či zlepšení úrovně vzdělávání.

Věcné podmínky

-          Zvětšit podlahovou plochu třídy Slunečnice tak, aby odpovídala počtu zapsaných dětí

-          Promyslet a zrealizovat možnost vytvoření hracích koutků tak, aby nezmenšovaly prostor tříd

-          Postupně opravovat a dovybavovat školní zahradu Bieblova 25

-          Zajistit finanční prostředky, návrh a realizaci dětské šatny Bieblova 25

-          Promyslet a zajistit zastínění teras Bieblova 16

-          Koupit pec na vypalování keramiky

-          Vyřešit označení neprůhledných košů a šuplíků tak, aby měly děti přehled o hračkách

-          Promyslet systém ukládání hraček z hlediska bezpečnosti – vyhodnocení rizik v souvislosti s hračkami

-          Zajistit stojany na kola

-          Zrealizovat výměnu podlahy v kuchyni a zázemí kuchyně Bieblova 25

-          Zjistit možnosti zakoupení změkčovače na vodu na hlavní přívody do obou budov (udržení stavu spotřebičů a baterií)

-          Snažit se o udržení úrovně zařízení na Bieblově 16

Životospráva

-          Ve spolupráci s jídelnou Merhautova vyřešit nevhodný sladký čaj na pitný režim, i když je k dispozici i čistá voda Bieblova 16

-          Pořídit vhodnější nádoby na pitný režim Bieblova 25

-          Pracovat na způsobech provázanosti celého dne, cíleně se vyhýbat neurotickým přechodům a přerušování činností (kroužky, ukončování her,…)

Psychosociální podmínky

-          MŠ se zaměří na udržení současné dobré úrovně (vztahy mezi zaměstnanci, zaměstnanci a dětmi, zaměstnanci a rodiči jsou na vysoké úrovni, mateřská škola má velmi dobrou pověst napříč městskou částí a řešíme minimum nedorozumění)

Organizace

-          Pracovat na vyváženosti spontánních a řízených činností i vzhledem k aktivitám nad rámec ŠVP PV

-          Častěji zařazovat do činností experimenty, polytechnické dovednosti

-          Vymezit prostor pro individuální hry – soukromí

-          IVP vypracovávat pro děti s odkladem povinné školní docházky, děti sociálně a zdravotně znevýhodněné, děti vyžadující asistenta, mimořádně nadané děti a další děti dle potřeb dětí či pedagogů

Řízení mateřské školy

-          ČŠI ČR vyhodnotila mé manažerské schopnosti jako velmi dobré a účelně využívané

I přes kladné hodnocení se chci zaměřit na zlepšení v těchto oblastech:

-          S pokorou vnímat schopnosti i nedostatky zaměstnanců, vyhledávat jejich silné stránky a na nich stavět rozvoj mateřské školy

-          Přihlížet k osobním preferencím zaměstnanců a umožnit jim realizaci s ohledem na jejich schopnosti

-          Vyhledávat motivační momenty nad rámec finančního ohodnocení

-          Utužovat kolektiv při oficiálních i neoficiálních příležitostech

-          Neustále se učit empaticky řešit i případné nedostatky, nebát se rozhodnutí ve prospěch kvality práce a soudržnosti kolektivu

-          Pečovat o zaměstnance tak, aby měly zajištěné příjemné pracovní prostředí

-          Snažit se o to, aby se do mateřské školy těšili zaměstnanci, děti i rodiče

-          Vzdělávat se v oblasti cizích jazyků vzhledem k příbytku bilingvních dětí

-          Promýšlet strategii udržitelnosti plné kapacity MŠ i v době, kdy nebude nadbytek dětí nad počet volných míst v mateřských školách

Oddíl Řízení MŠ sepsala - Mgr. Irena Šopíková

Personální a pedagogické zajištění

-          V mateřské škole pracuje včetně ředitelky 11 pedagogů. Dva nesplňují odbornou kvalifikaci, ale v tuto chvíli si ji doplňují

-          Vytvářet podmínky pro individuální studium na základě vzájemné domluvy a spolupráce

-          Pravidelně pořádat pedagogické i personální porady

-          Zlepšit informační systém v rámci obou budov

-          Navázat spolupráci s dalšími organizacemi (nadace Jiřiny Prekopové, ZŠ v okolí, jiné MŠ, v rámci integrací spolupracovat s příslušnými odborníky)

Spoluúčast rodičů

-          Zaměřit se na udržení aktuálního stavu v přístupu k rodičům

-          Promyslet vhodné formy spolupráce s rodiči na úrovni pomoci mateřské škole

-          Vymýšlet netradiční akce pro děti s rodiči, zapojovat do nich rodiče

 

 

 

 

 

Podmínky kladené na pracovníky

Úkolem pedagogů je odpovědnost za plný rozvoj jedinců, za jejich přípravu pro základní sociální role a za utváření stránek osobnosti. Pedagogové vytváří dětem prostředí, kde se cítí spokojeně, jistě a bezpečně. Pedagog je pro děti nejen autoritou, ale hlavně důvěryhodným partnerem a přítelem. Klade také důraz na respektování potřeb a schopností dětí a na jejich individualitu. Jednou z nejdůležitějších dovedností pedagogů jsou především komunikativní a organizační schopnosti a to ve vztahu k dětem, k rodičům, ale také k sobě navzájem.

Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti (např. dodržování společně vytvořených pravidel). V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu. Dbáme na to, aby dítě bylo chváleno nejen za výkon, ale i za snahu a účast. Podporujeme děti nebát se pracovat samostatně a rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami integrací v běžné mateřské škole je v současné době považováno v mnoha ohledech za vyhovující. Pro integrované děti znamená přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení izolace. V pedagogické práci a v kolektivu upřednostňujeme pojem inkluze a to takovým způsobem, že se snažíme vytvořit prostředí, jež vítá a oceňuje odlišnosti. Součástí filozofie inkluze je přesvědčení, že každý člověk získává tím, když se naučí lépe rozumět druhým a vážit si jich. To platí pro pedagogické i provozní pracovníky školy a celý kolektiv dětí.

     Integrace dítěte s sebou přináší výhody i nevýhody, které je nutné, s ohledem na konkrétní odlišnost, důkladně zvážit, aby inkluze přinesla pro všechny zúčastněné převážně pozitivní průběh i výsledky. Mezi pozitiva patří zejména možnost dítěte docházet do MŠ v místě bydliště, nedochází k segregaci ze společnosti, integrace může dítě posouvat kvalitněji a rychleji ve vzdělávání motivací intaktními (nepostiženými) dětmi, intaktním dětem přináší snažší přijetí rozdílů, učí se toleranci a respektu, dochází k většímu zapojení rodičů a náhled společnosti na dítě běžné MŠ přináší do budoucna pro dítě s postižením méně problémů v socializaci. Nevýhody ve srovnání se speciální MŠ naopak spočívají v menší vybavenosti běžné MŠ pro postižené děti v oblasti pomůcek a zařízení, méně dostupná odborná pomoc, menší možnost individuálního přístupu s ohledem na vyšší počet dětí ve třídě, může dojít k odmítání integrovaného dítěte ostatními dětmi nebo jejich rodiči, ostatní děti mohou vnímat „výhody“ dítěte s postižením závistivě a postižené dítě se může nechat vmanipulovat do role nemohoucího, bezmocného.

Z těchto důvodů přistupujeme ke každé inkluzi individuálně a všechna pozitiva i rizika pečlivě probíráme s rodiči dítěte i odborníky.

-          Sociálně znevýhodněné děti – zařazujeme běžně do kolektivu. Přihlížíme k individuálním zvláštnostem rodiny.

-          Děti s jazykově odlišným prostředím – zařazujeme běžně. V případě AJ máme možnost dítě zařadit do třídy s rozšířenou výukou AJ. Ostatní děti zařadíme do běžných tříd a přizpůsobíme vzdělávání.

-          Děti rodičů hlásících se k náboženství – děti do MŠ zařazujeme běžně. Rodiče musí zvážit přizpůsobení se řádu běžné MŠ. V rámci multikulturní a sexuální výchovy jsou děti seznamovány s různými kulturami, odlišnostmi a obecně uznávanými pravdami o světě. V MŠ slavíme narozeniny, svátky, Vánoce, Velikonoce (další tradice liturgického kalendáře)… dotýkáme se východní kultury v rámci jógy… Omezení v oblasti stravování zajistíme vyřazením některých jídel (není možné vařit speciální stravu). Pedagogové si s pomocí rodičů ujasní základní principy konkrétního vyznání.

-          Tělesné postižení – individuálně posuzujeme druh postižení. Budovy MŠ nejsou bezbariérové. Z toho důvodu tyto děti zařadit nemůžeme.

-          Zrakově postižení – je možné zařadit do běžné třídy s přítomností asistenta. Nákup spec. pomůcek bychom průběžně zařizovali.

-          Sluchově postižení – vzhledem k vyšším počtům dětí na třídách nejsme schopni dodržovat potřebnou sluchovou hygienu.

-          Mentálně retardovaní – vzdělávání zajišťujeme s nutnou přítomností asistenta.

-          Děti s poruchami pozornosti a vnímání (učení a chování) – vzdělávání zajišťujeme s přítomností asistenta.

-          Děti s poruchami řeči – běžně zařazujeme. Spolupracujeme s klinikou LOGO formou vstupní depistáže. Rodiče pak sami navštěvují logopeda.

-          Děti s více vadami a autismem -  zařazujeme do kolektivu s přítomným asistentem.

-          Děti zdravotně znevýhodněné – jedná se o děti, které potřebují asistenci, ale nemají nárok na finanční podporu asistenta. Děti zařazujeme po dohodě s rodiči i specialistou. Je možný dohled rodiče po celou dobu vzdělávání.

-          Děti mimořádně nadané – zařazujeme v rámci MŠ běžně. Úzce spolupracujeme s PPP, máme možnost zařadit dítě do třídy starších dětí, později navážeme intenzivní spolupráci se ZŠ.

Bieblova 25 – Pomněnky Slunečnice

Bieblova 16 – Světlušky Píďalky  Vážky  Berunky

 

 Provoz MŠ je od 6:45 do 16:30 hodin. Ve třídě Píďalek se Světlušky a Píďalky ráno schází a odpoledne rozchází domů, ve třídě Berunek se schází a rozchází Vážky a Berunky a ve třídě Pomněnek, Pomněnky a Slunečnice. Ranní rozcházení do vlastní třídy je v době cca 7:30 – 8:00 a odpolední scházení cca 15:30 – 16:00.

Režim dne

06:45 – scházení dětí ve třídě Pomněnky, Píďalky, Berunky

07:00 – 07:45 – odchod dětí ze scházecí třídy do své, spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální)  v průběhu činností  je 8:45 – 9:00 – svačina

09:30 – 09:45 – příprava na pobyt venku

09:45 – 11:45 – pobyt venku

11:45 – 12:30 - hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 – 13:00 – možnost odchodu dětí po obědě, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 – odpočinek dětí, klidné činnosti a individuální práce s nespícími dětmi, volná činnost dětí

14:30 – 15:00 – vstávání, hygiena, postupné vydávání svačiny

15:00 – 15:45 – spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální), rozcházení dětí     

15:45 – 16:30 – odchod dětí do rozcházecí třídy, rozcházení dětí, volnočasové aktivity

 

Akce plánované pro příslušný školní rok jsou plánovány postupně a rodiče jsou s nimi seznamováni na nástěnkách školy a na webových stránkách. V mateřské škole se konají kulturní akce v dopoledních hodinách pro děti a v odpoledních hodinách pro rodiče s dětmi. Každá třída plánuje v rámci své profilaci jednu nadstandartní aktivitu měsíčně. Jednou ročně jezdíme na výlet a na školu v přírodě.

 

Charakteristika a obsah vzdělávacího programu

Filozofií naší mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu a vhodně ji doplňovat, rozvíjet osobnost každého dítěte, podporovat proces socializace, vyrovnávat případné nerovnoměrnosti ve vývoji a umožnit předškolním dětem úspěšný start v základní škole.

Děti opouštějí bezpečný rodinný kruh a zajímají se více o své okolí. Vstupem do mateřské školy se dostávají do „jiného světa“ než znaly doposud. Čeká je setkávání s novými lidmi, seznamování s kolektivem dětí, dětská přátelství, nové podněty a zážitky. Chceme dát dětem prostor a možnost se co nejoptimálněji rozvíjet, pomáhat jim uspokojit jejich zvídavost a zájem o vše nové. V duchu hesla: „S kamarády právě teď chceme poznat celý svět“ děti motivovat k zájmu o další vzdělávání a poznávání nového.

Klademe si za cíl u dětí rozvíjet pocit sounáležitosti, přátelství. Zabraňovat vzniku předsudkových stereotypů (jichž je dnešní společnost plná) a položit základy kosmopolitního vnímání světa. Seznámení dětí s jinými národnostmi, virtuální cesty kolem světa, nenáročné a zábavné začleňování anglického jazyka a posilování - u dětí příznačné - vysoké míry tolerance k případným odlišnostem (národnostním, kulturním, handicapovým, vývojovým) jedinců či skupin. Rozvíjet umění naslouchat, diskutovat a vciťovat se do pocitů všech živých bytostí kolem nás.

Věnujeme pozornost atmosféře školy, vztahům mezi rodiči a zaměstnanci, mezi jednotlivými třídami, dětmi navzájem i mezi pracovníky školy. Stále ještě budeme pracovat na další profilaci školy, zaměření tříd a na vytváření školních tradic. Je to proces dlouhodobý, jehož výsledky se odrazí až v dalším ŠVP PV pro příští roky.

 

Formy a metody práce

Filozofií RVP PV je maximální rozvoj každého jedince dle jeho možností  (zatímco dříve se usilovalo o harmonický rozvoj jedince).

Co není zakázáno, je povoleno! A proto vytváříme TVP všem dětem na míru. Dodržujeme integrovaný přístup a dbáme na to, aby ke každé vzdělávací oblasti byla v rámci tematického celku nabídnuta nějaká aktivita. Přitom se snažíme zajistit dětem možnost učit se podle jejich individuálních potřeb, možností a schopností.

Ale umíme i improvizovat, nelpíme důsledně na připravených plánech, flexibilně se přizpůsobíme okolnímu dění a situaci.

Zpětná vazba – ohlédnutí za dokonanou prací nám vždy napoví, co je potřeba změnit, na co si dát pozor, co ne – funguje, kterému dítěti v čem pomoci, aby to dokázalo příště samo.

Abychom mohli uplatnit svůj pedagogický um, vytváříme TVP také „sobě na míru“. Protože jen tak předáme dětem to, co sami dobře umíme.  Každý z nás – pedagogů MŠ, využívá v procesu edukace dětí  však jiné metody a formy práce.

Většina z nás (dle depistáže) používá formy spontánní, řízené, didakticky zacílené při organizaci skupinové, frontální, individuální, kooperativní. Nejčastější užívané metody: výklad, rozhovor, brainstorming, beseda, pozorování, pokus, práce s textem, praktické činnosti (výtvarné, pracovní, manipulační, motorické, literární, hudební, dramatické, verbální atd.) v rámci učení: prožitkového, situačního, spontánně sociálního, činnostního, tematického.

Proto je celý pobyt dítěte v mateřské škole komplexním vzdělávacím působením a učitelka kombinací a prolínáním všech forem působí na dítě a rozvíjí jeho potenciály. Také zařazení řízených a volných aktivit je ve vzájemném souladu. Nerozlišujeme vzdělávací oblasti či složky, ale vzdělávání probíhá integrovaně v rámci integrovaných bloků. Přesto využíváme specifické didaktiky (metodiky) k jednotlivým oborům výchovně vzdělávací činnosti. Principy našeho působení vychází z principů vzdělávací politiky EU, ČR a RVP PV.

 

Materiální podmínky

Při inovaci ŠVP PV, jsme se rozhodli využít prostor a potenciálu obou budov mateřské školy a především individuálních schopností jednotlivých pedagogů. Všech šest tříd mateřské školy má vlastní profilaci a k ní příslušející kompletní zázemí v rámci tohoto zaměření.

Bieblova 16

 V nové budově se nachází čtyři třídy. Velká prosvětlenost prostor díky velkým oknům dodává třídám, umývárnám i šatnám pozitivní, vzdušnou a lehkou atmosféru. Celý prostor tříd je vybaven vytápěnými podlahami, které zajišťují útulnost a příjemné teplo. Tento faktor oceňují děti i učitelé, neboť velké množství celodenních aktivit ve třídě přirozeně směřuje buď na koberec či na linoleum (např. uvítací kolečko, společné

hry v kruhu, stavebnice apod.). Pět dětských dřevěných stolků s židličkami v každé třídě slouží jak pro výtvarné i herní (př. didaktické, stolní hry) aktivity, tak pro stravování. Otevřený policový nábytek společně s výsuvnými úložnými prostory poskytují dětem i pedagogům možnost mít různé herní a další pomůcky vždy po ruce podle potřeby.

 Ve třídách je hudební koutek zastoupený klavírem a orffovými nástroji. Hudební přehrávače jsou používány k motivaci pro taneční a jiné pohybové i další aktivity. Dále jsou zde tvořivé koutky, které dětem nabízí možnosti realizovat se v rozličných výtvarných technikách. K námětovým hrám slouží kuchyňky a obchůdky doplněné o další potřebné náležitosti (př. nádobíčko, pokladna atd.). Pro možnou relaxaci jsou k dispozici polštářky. Součástí vybavení každé třídy jsou dále všechny standardní hračky a pomůcky ke všem

běžným aktivitám, jež jsou příznačné pro MŠ. O stálý přísun tekutin je postaráno volně přístupnými vozíky s plastovými džbány a hrnečky. Pro odpočinek a spánek je určeno druhé patro tříd s dřevěnými postýlkami každého dítěte. Dále jsou tyto

prostory využívány k programovým pohybovým činnostem. Součástí tříd jsou také venkovní terasy s měkkým bezpečnostním povrchem, ze kterých je možné volně přejít na hřiště a do zahrady. Na zahradě jsou pro venkovní herní a pohybové aktivity k dispozici dvě pískoviště, dřevěné provazové průlezky se skluzavkou, švihadla či balony. Jsou zde také umístěna pružinová houpadla. V pravé části zahrady se nalézají nerezové sprchy pro využití v horkých letních dnech. Okraj zahrady obsahuje řadu

vzrostlých stromů, které nabízejí příjemný stín. Uprostřed venkovního prostoru se nachází také zahradní dřevěný přístřešek pro konání různých slavností či akcí.

Bieblova 25

 Budova MŠ Bieblova 25 se nachází zhruba 500m od nové budovy Bieblova 16.

Jsou zde 2 třídy. Třída „Pomněnky“, ve které jsou nejmladší a mladší děti a třída „Slunečnice“, kde jsou převážně starší a nejstarší děti.

Obě třídy mají vlastní umývárnu se záchodky, šatna je společná. Třída „Slunečnic“ byla o letních prázdninách 2014 přebudována a zvětšena zbouráním příčné zdi. Tím pádem vznikl větší herní prostor pro děti i útulný relaxační koutek, který je vybaven křesly a polštářky. Pro výtvarné, pracovní aktivity a stolování mají děti k dispozici 5 dřevěných stolů se židličkami. Pro ukládání výtvarného a jiného materiálu slouží velká bílá komoda. Ve třídě byly po rekonstrukci nainstalovány dvoje nové, bílé plastové dveře, které slouží jako východ na školní zahradu a venkovní terasu.

K úklidu hraček a stavebnic slouží nový, široký, otevřený regál. Pro výuku angličtiny a hry dětí byly zakoupeny další pomůcky.

Obě třídy byly nově vymalovány žlutou a modrou barvou. Pro hry dětí, cvičení, odpočinek a relaxaci jsou k dispozici nové, velmi kvalitní, barevné koberce dle barev třídy.

Ve třídě „Pomněnek“ byly, pro přírodovědný koutek, zakoupeny nové kvalitní dřevěné klece pro morče a králíka. Třída je vybavena taktéž dřevěnými stoly se židlemi. Pro hračky, stavebnice a jiné pomůcky jsou k dispozici otevřené dřevěné police a široká bílá komoda.

Společné pro obě třídy je tělovýchovné náčiní a nářadí, Orffovy hudební a rytmické nástroje, výtvarné a didaktické pomůcky, knihovna. V obou třídách mají děti možnost pití po celý den, kde je k tomu určený odkládací prostor pro kalíšky se značkou dětí a nerezové nádoby s čajem, či konvice s vodou.

 Součástí školy je vlastní kuchyň, kde je připravována strava pouze pro naše děti.

 K budově patří poměrně velká školní zahrada se vzrostlou zelení, velkým atypickým pískovištěm, dvěma houpačkami a herním vybavením, které však již neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům a je potřeba je doplnit o nové, moderní prvky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé charakteristiky tříd na budově Bieblova 16:

 

Světlušky

 Harmonie ve světě…

Veselost, hravost, kreativita, ochranná křídla. Učení písničky a starostlivost, to vše najdete u nás ve třídě Světlušek. Třída Světlušek je doplněna o pestřejší výuku Hudební výchovy, z čehož vyplývá naše harmonická nálada i přístup. Snažíme se u dětí vytvořit kladný vztah, především k hudbě, ke zpěvu a tanci. Dále také k divadlu, kultuře a kulturním akcím. Světlušky jsou speciální také tím, že paní učitelka zde pravidelně pořádá výuku hry na zobcovou flétnu (2x až 3x týdně, cca 20 minut) a krom každodenního cvičení se věnujeme různým stylům tance (klasický, lidový, společenský, moderní), k nimž využíváme také spoustu různých pomůcek (střapce, šátky, taneční sukénky, kroužky…).

Hudbu se snažíme prostřednictvím písniček, básniček, her, pohádek, dramatizací, pohybových a didaktických her i vybavením třídy, zakomponovat do činností během celého dne.

Žlutá barva v naší třídě:

Je barva, která u nás převládá díky interiéru. Žlutá je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence. Podporuje myšlení, povzbuzuje nervy a oživuje paměť. Napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji a komunikaci při navazování kontaktů. Přináší pocit harmonie, působí vesele a otevřeně.

Vybavení + interiér:

Jelikož je naše třída zaměřena na hudbu a tanec, je laděná do tohoto stylu. Přízemní patro je vyzdobeno obrazy s taneční tématikou (Edgar Degas). V prvním patře se nachází taneční tyč a zrcadlová stěna. Zeď je vymalována bílou barvou a ozdobena notovou osnovou s tanečními siluetami.

Vybavení pro výuku hudebních činností

Dominantní je zde klavír, dále elektrický klavír, akustická kytara, orffovy nástroje, zobcové flétny, housle, mikrofony, ozvučovací sestavy, podium, sluchátka, televize, reproduktory, příslušenství audio-video, DVD přehrávač, taneční podložka. Dále je třída vybavena různými CD (od dětských písniček, relaxační hudby, moderní hudby až po klasiku), knihami, časopisy, obrázky…apod.

 Shrnutí:

Je všeobecně známé, že aktivní poslech hudby, zesiluje pocit štěstí, vyvolává v nás emoce a dokonce i uzdravuje. Hudba nám mění náladu, snižuje stres a úzkost, vyvolává v nás emoce štěstí, radosti, veselosti, ale také nás může rozesmutnit, utlumit, můžeme díky ní relaxovat apod. Proto se dětem věnujeme také přes hudbu a její prožitky, protože vzhledem k tomu, že hudba je často společenská aktivita, její společné prožívání nás sbližuje a učí nás vnímat věci a svět kolem nás.

Řídíme se heslem:

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.

 

 

Píďalky  

 

 …hrajeme si, sportujeme

 i na skálu vylezeme…

Naše třída má perfektní sportovní zázemí. Je tu k dispozici dostatek sportovního náčiní i nářadí. Děti mají možnost využívat horolezeckou stěnu, ribstol, lavičky, trampolíny, švédské bedny, gymnastický koberec, žíněnky a z náčiní například kruhy, kroužky, míčky, overbally, gymbally, strachový pytel, padák na cvičení, švihadla… Seznamujeme se se základy a pravidly míčových a pálkových sportů. Píďalky umí překonat každou překážku. Po vzoru sportovců chceme být cílevědomí, vytrvalí, pilní, hravě soutěživí a důslední. Víme, že musíme dodržovat pravidla, být tolerantní k sobě i ostatním – jsme jeden tým.

Zelená je tráva, fotbal to je hra…

Zelené zbarvení třídy evokuje představu přírody, neomezeného prostoru a pohybu v něm. Zelené dává přednost ten, který se jen tak nezalekne překážek a umí si stát na svém. Je to barva energie, růstu a života.

Sportovní zaměření:

Hlavním cílem je motivovat děti ke zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření jejich pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Motivujeme je k trvalému zájmu o sport a pohyb. Podle výzkumů se zvyšuje výskyt vadného držení těla u dětí a pozitivní vliv na pohybový aparát má vhodně zvolená pohybová aktivita, nejlépe organizovaná. Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí, a často i rodičů, k pohybové aktivitě a sportu, je záhodno, pokusit se do programu třídy zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace probíhá promyšleně, nenásilně a nejčastěji formou her. Rozvíjí se sebepoznání a sebeuvědomění jednotlivců, odbourávají se nezdravé komplexy. Děti se učí chápat potřebu efektivní spolupráce, začínají oceňovat zkušenosti druhých a přitom si budují své sebevědomí. Důležité je, aby součástí programu byl, z hlediska fyzického zatížení, odpočinek a relaxace. K rozvoji pohybové kultury využíváme prostory třídy, moderně vybavené zahrady i pobyty mimo mateřskou

školu. Zdoláváme přírodní překážky.

 Shrnutí:

My jsme třída Píďalek,

plná kluků a holek.

Hrajeme si, sportujeme

i na skálu vylezeme.

 

Vážky  

Námořnická posádka:

Jelikož jsou do třídy Vážek zapsány děti převážně předškolního věku, vládne v naší třídě námořnická atmosféra. Naše posádka již starších dětí tu zažívá různá dobrodružství a objevuje svět – z čehož vyplývá i obsažená výuka anglického jazyka. „Mořské výpravy“ nám dávají možnost neustále se učit novému, poznávat naše okolí a především také své

já. Ve Vážkách všichni drží za jeden provaz a panuje zde námořnická soudržnost. Posilování vztahů mezi sebou a pomáhání starších mladším, samostatnost a respektování pravidel k námořníkům neodmyslitelně patří. Děti jsou vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání

a stolování.

Modrá je dobrá:

Celkové námořnické ladění třídní koncepce je viditelným způsobem zakomponováno také do interiéru s převahou modré barvy. Tak jako se dokáže námořník soustředěně dívat na klidné vlny moře, tak pracuje s psychologií i náš „modro-mořský“ kolorit zdí. Jak je již v psychologii barev známo, modrá dokáže poskytnout nejen uvolnění a duševní soustředění, ale také silné interní prožitky a spokojenost. Tato barva evokuje představu moře, hlubin a dálek, nekonečna a průzračného nebe. Dokáže uklidnit svalové napětí,

dechovou činnost, snížit stres či navodit vnitřní klid a volnost. Modrá podporuje vyváženost a umírněnost

Anglický jazyk:

Heslo: Good luck, sailors!

Rozdělení rolí: Děti alias Sailors, Pedagogové alias Captains

Časová dotace: Denně 10 až 15 minut

Spolupráce: S ostatními třídami – jak z nové, tak i ze staré školky, externí návštěvy (př. rodilí mluvčí). Děti se učí cizí jazyk lehce, podobně jako mateřský jazyk – a to z důvodu, že dětský mozek je naprogramovaný na přirozené učení se jazyku. Časové rozvržení anglických chvil je dáno s ohledem na důležitost znalosti naší mateřštiny.

Naše „námořnická angličtina“ je směřována na seznamování se se základy tohoto cizího jazyka prostřednictvím písniček, básniček, her, pohádek, divadelních představení, didaktických a pohybových her. Jsme také zaměřeni vytvořit už v raném věku pozitivní vztah nejen k učení se cizím jazykům, ale i jiné kultuře, seznamovat se s tradicemi a zvyky jiných zemí. Důležitou součástí každého vyučovacího bloku je rozpoznatelné vyhranění tohoto času prostřednictvím rozdělení rolí – anglicky mluvících „Kapitánů“ a jejich zvídavých učňů „Námořníčků“. S úmyslem správné motivace by měl každý měsíc vyústit v určitou akci představující nově nabyté vědomosti. Se zřetelem na předškolní věk přistupujeme ve výuce angličtiny od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému.

Výukové pomůcky:

Učebnice angličtiny pro předškoláky + metodologická příručka pro výuku AJ, pracovní sešity/listy, hudební přehrávač + různá CD s anglickými cvičeními/filmy/říkadly/písněmi + zpěvník, kartičky s obrázky, televizor s online připojením

 Shrnutí:

Let 's go play, everything will be ok.

 

Berunky

Pomůžeme ti, malý človíčku, najít do světa pohádek cestičku:

Jmenujeme se „Berunky“. Někteří z nás mají pouze 3 tečky, jiní ale už i 4 a 5 teček. Paní berunky (učitelky) se snaží o to, abychom si co nejdříve a nejsnáze zvykly na přechod z domova, aby nám nové prostředí bylo příjemné a abychom se sem rádi vraceli. Zkrátka – aby Berunkou byl každý rád!

Máme rádi červenou:

Červená barva je barvou povzbuzující. Pobízí ke zvýšené aktivitě, probouzí životní sílu, podněcuje hluboké emoce a podporuje chuť k jídlu. Je barvou krve, boje, zuřivosti, ale i lásky, vášně, odvahy a vůle. Dává energii první, kořenové čakře. Červená barva je barva teplá a jako taková tedy pocitově nejen místnost ale i její uživatele rozehřeje a aktivuje. Energii potřebujeme všichni. Paní učitelky k tomu, aby dětem předaly co nejvíce poznatků… a děti zase k tomu, aby je dokázaly vstřebat a pracovat s nimi.

Vybavení:

Na konci budovy máme své království. Prostory jsou malé, zato útulné a plně funkční pro rozmanité činnosti. V tomto malém královstvíčku se nikdo „neztratí“.

Jako má beruška 7 teček, tak je i v naší třídě vytvořeno 7 koutů k různorodým aktivitám. Edukativní koutky:

Ateliér, Kostky, Pokus, Kuchyňka, Knihovna, Pohyb, Divadlo… V horním patře třídy si osvojujeme první zkušenosti s divadlem a jejich vlastním vystupováním.

Celý den a celý rok si hrajeme:

Naším cílem je naladit děti na stejnou vlnu k hraní. Děti by se měly dostat do pohybu a ztratit ostych ze společného vystupování. Dramatizace. Motivované hry. Příběhy ze života. Námětové hry. Hry „jako“. Empatie. Sociální učení. Komunikace. Smyslové hry. Zábava. Umění. Zážitek. Improvizace. Tvořivost, fantazie. Příjemná atmosféra.

Kontakt a spolupráce. Individuální přístup. A také legrace… Chceme toto všechno, co k divadlu patří zprostředkovávat dětem. Schopnost projevovat se jako človíček, který získává osobní samostatnost, děti prokážou slovním vyjadřováním, aktivním vnímáním, praktickými činnostmi i řešením vzniklých situací.

Motto:

„Leť, beruško leť, obleť celý svět.“

Výchozí literatura:

Hrajeme si s pohádkami – Ulrychová, Švejdová, Gregorová

Hry v mateřské škole v teorii a praxi – Koťátková

Hry pro šest smyslů – Budínská

Celoroční projekt:

Moje knížka: Prostřednictvím literárních textů se oblíbení hrdinové pohádek a dětských příběhů stanou častými vzory napodobování, chování a prožívání dítěte. Mezi významné zprostředkovatele, kteří mohou ovlivňovat vztah dítěte ke knize, patří dospělý člověk. Proto nebudeme dětem pohádky jenom číst, budeme je skrze divadlo prožívat a také si společně s každým dítětem budeme celý rok vytvářet knížku. Je vždy zajímavé a úsměvné prohlížet si po letech své kresby, číst své myšlenky. Tato knížka se takovou památkou

stane. Výsledkem bude dílo, které bude obrazem každého z jeho autorů a které bude neopakovatelné a jedinečné.

 

 

 

 

 

 Jednotlivé charakteristiky tříd na budově Bieblova 25:

Pomněnky

 Motto:

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá

 Environmentálně:

V naší třídě se zaměřujeme na prožitkové, situační a kooperativní učení založené na smyslovém vnímání druhých lidí, okolního světa, živé i neživé přírody. Zabýváme se životním prostředím a činnostmi, kterými bychom jej mohli zlepšit (třídění odpadu, využívání odpadového materiálu, podpora zdravého stravování a životního stylu,…). Dále vedeme děti k šetření energií, vody i materiálu, se kterým pracujeme. S dětmi pravidelně zkoušíme různé pokusy, související s přírodou (tání vody, lehký x těžký materiál ve vodě,

pěstování rostlinek, šišky ve vodě, …). U dětí se snažíme podporovat kladný vztah ke zvířatům (biologický koutek), k rostlinám (botanický koutek) a k přírodě (vycházky, pozorování přírody, pomoc zvířátkům v zimě, udržování školní zahrady, výlety a zapojování se do společných projektů). Spolupracujeme se školským zařízením pro environmentální vzdělávání – Lipka, s Ekodvorem, pravidelně navštěvujeme arboretum.

Interiér:

Třída Pomněnek se ladí do modré – „pomněnkové“ barvy a béžové – přírodní. Modrá připomíná nekonečnost nebe, je to barva vody a vzduchu. Přináší inspiraci a dává nám pocit svobody. Vyjasňuje duši i ducha. Modrá je barvou harmonie, dokáže uklidnit a zlepšuje schopnost koncentrace. Symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici. Bludičky lákají modrým světýlkem, vodní a horští duchové jsou modří, modré jsou v pohádkách čarovné květy, které je nutno hledat. Béžová barva je barvou ticha a střídmé

elegance. Lidé, kteří preferují béžovou, jsou uvolnění, přirození a přátelští. Béžová barva značí moudro přírody.

Tato třída slouží nejen jako místnost ke hraní, práci a stravování dětí, ale slouží také pro odpočinek a spánek. Jelikož je naše třída zaměřena na environmentální výchovu, její součástí jsou také biologický koutek (strašilky ve sklenici, králík a morčátko v kleci, rybičky v akváriu, gelové mraveniště) a botanický koutek (masožravá rostlina, bonsai). Výzdoba je laděna do přírodního stylu, vycházíme z našeho zaměření třídy. Stěny nám zdobí namalované stromy, na které podle ročních období věšíme plody. Dále vylisované rostlinky, které si sami sbíráme a obměňujeme. V každém koutku třídy je cítit souznění s přírodou.

 

Slunečnice

Malí trosečníci:

V naší třídě jsou zapsány děti převážně předškolního věku. Vládne zde pohodová, slunečná, usměvavá atmosféra, nejen vzhledem k žlutému zbarvení prostoru. Evokuje pláž, moře, slunce, letní pohodu, teplo. Děti si můžou představovat, že jsou na každodenní exotické dovolené, kde si budeme hrát, povídat a zpívat a učit se novým věcem. Naše třída bude zaměřena na každodenní výuku angličtiny hravou formou. Podrobnější popis metod výuky AJ viz charakteristika Vážek. Angličtina nás samozřejmě provází celým dnem, ale hlavní anglické činnosti denně věnujeme přibližně 15 – 20 minut. Jelikož obě učitelky v této třídě rády zpíváme a hrajeme, část výuky probíhá formou nejrůznějších písní, her, říkadel a jiných aktivit k danému tématu. Tato metoda výuky podporuje správnou výslovnost a frázování.

 Výukové pomůcky:

Učebnice angličtiny (+ pracovní sešit)

Příklady:

- sešit s písněmi Old MacDonald – texty písní +CD

- hra Sound fun (this is a sound of…)

- kartičky s obrázky (barvy, zvířátka, jídlo, povolání, každodenní činnosti, …) – nakopírované či zalaminované

 Koncept třídy:

Od prvního dne ve školce jsou dny plné barev, kamarádů a radosti. A v tomto duchu vedeme třídu i po celý zbytek roku. Je důležité hned na začátku zakomponovat do konceptu třídy i angličtinu. Provádíme to nenásilnou formou. Dětem vysvětlíme, že když jsou na dovolené v cizí zemi, mluví se zde cizím jazykem a abychom se domluvili, musíme se některé věci v cizím jazyce naučit. Společně plánujeme také vzájemné návštěvy „námořníků“ z nové budovy k nám na Havaj a naopak se podíváme, na „ jejich loď“. Zkoušíme mezi sebou anglicky komunikovat a jednou měsíčně si předáváme vzájemné zkušenosti. Věříme, že touto zábavnou a nenásilnou formou jsou děti připravené

učit se novým věcem a poté pokračovat ve výuce anglického jazyka na základní škole.

Žlutá třída:

Žlutá barva a její široká škála odstínů, působí v interiéru klidně, teple, přináší pozitivní náladu, rozjasní jakoukoliv místnost, povzbuzuje moudrost a tvůrčí schopnosti.

Žlutá barva je vhodná tam, kde se chceme nějakým způsobem stimulovat, anebo přemýšlet. Přitahuje nejen teplotou, ale člověk získá pocit, že do tohoto prostředí rádi vkročíme proto, že tam bude nejen teplé, vřelé a přátelské prostředí, ale možná i pohostinnost.

Interiér:

Třída má po rekonstrukci zvětšený prostor a tudíž i lepší možnosti práce s dětmi. Na stěně pod okny je namalována pláž, moře, palmy v havajském stylu. Na stěně jsou dekorativní rybářské sítě s mušlemi, rybkami.

Vybavení třídy:

Třída má k dispozici počítač, určený nejen na výuku angličtiny (napři videa s anglickou tematikou), bílou komodu se zásuvkami, 5 dřevěných stolků se židličkami, učitelský stůl + otočná židle, havajské věnce a sukně na různé činnosti ala ,,LET'S GO ON HOLIDAY“, dále klavír, CD přehrávač, vybavenou dětskou kuchyňku na různé námětové hry, otevřené police s hračkami, houpací síť určenou k odpočinku, koš s tělovýchovným náčiním. Společné pro obě třídy jsou různé didaktické, výtvarné pomůcky a Orffovy nástroje určené na hudební výchovu. Pro paní učitelky je odměnou skutečnost, že se naše děti každý den do školky těší, co se tam dozví nového a jaká dobrodružství zažijí.

Motto třídy:

Let's go on holiday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické bloky

Tematické bloky jsou společné pro všechny třídy mateřské školy. Vstupujeme do nich podle aktuálních potřeb a podtémata vybíráme společně s dětmi nebo reagujeme na aktuální situace. Témata nejsou v časové ose, ale průběžná. V rámci každého tematického bloku si vybíráme potřebné podtéma (buď z nabídky v ŠVP PV nebo jiné). Nutností ke stanovení si všech cílů a požadovaných očekávaných výstupu je rozmanitá a pestrá nabídka podtémat prostupující v rámci roku všemi tematickými bloky. Úroveň dosažených očekávaných výstupů si zaznamenáváme a jsou nám oporou při volbě další práce. V tříletém období si stanovujeme postupně všechny očekávané cíle a skrze dosažené očekávané výstupy děti vedeme k dosahování klíčových kompetencí důležitých pro pokračování ve vzdělávání a pro život.

Ø  Ve zdravém těle zdravý duch…

Ø  Na jedné lodi…

Ø  Cesta do světa …

Ø  Radujme se, veselme se…

Ve zdravém těle zdravý duch…

Záměr:

-          hygiena, poznávání lidského těla, učení a vedení ke zdravému životnímu stylu, volnočasové aktivity spojené s pohybem, co prospívá a naopak škodí našemu tělu a naší psychice, sexuální výchova, předcházení nemoci a úrazu

Nabídka podtémat:              

Jak jablíčko zavonělo. Vidíme, mluvíme, slyšíme, cítíme.., Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají. Musíme jíst vitamíny. Zavoláme doktora. Jak jsem přišel na svět? Olympiáda. Když tělo stůně. Pejsek a kočička dělali dort. Protiklady se přitahují. Člověk mezi lidmi. Všichni za jeden provaz. Mrzne a mrzne, ten kdo se neschová, zmrzne! Kde na mě číhá nebezpečí? Sportujeme pro radost.  Paci, paci, pacičky, kdo má větší ručičky? Co ze mě dělá člověka…

 

Tematický blok směřuje k dosažení těchto kompetencí:

2.

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

3.

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

6.

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

10.

problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

15.

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

21.

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

22.

dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

23.

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

24.

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

27.

ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

30.

při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

34.

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

36.

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

39.

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

40.

má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

44.

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

44.

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

Na jedné lodi…

Záměr:

-          pevným bodem je pocit bezpečí a lásky, být přijat mezi kamarády, cítit jistotu a dokázat se spolehnout na druhého, důvěřovat, učit se společenským hodnotám, zodpovědnosti

Nabídka podtémat:   

Poprvé ve školce. Brzy budeme kamarádi. Sešli jsme se po prázdninách. Mám nové kamarády. Pejsek a kočička vítají jaro. Zvířátka z lesa a okolí. Valentýn. Den maminek. Mám Tě rád. Pálení čarodějnic. Tradice a zvyky. Těžké životní situace. Pustíme se do dýně. My se nebojíme draka ani strašidel. S větrem o závod. Šijou s námi všichni čerti. Zazpívám všem koledu, jak to nejlíp dovedu. Hrajeme si na školu. Postavíme ptáčkům krmítko. Dokážeme víc. Chystáme ptáčkům na zimu. Ten dělá to a ten zas tohle. Člověk mezi lidmi (rasismus), Staráme se o zvířátka, poznáváme jejich mláďátka. Travička zelená. Dívej se a uvidíš. Jak pejsek a kočička hospodařili. Probouzíme semínka. Začarovaná rodina. Mámo, mamko, maminko. Když je mi něco podezřelé. Slunce tropí hlouposti a my s ním. Všechno lítá co má peří ...

           

Tematický blok směřuje k dosažení těchto kompetencí:

3.

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

5.

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

16.

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

17.

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

18.

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

19.

v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

21.

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

22.

dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

25.

uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

26.

dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

27.

ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

28.

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

29.

spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

31.

je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

32.

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

41.

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

42.

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

Cesta do světa…

Záměr:

-          utváření vlastního názoru, učit se rozhodovat, poznávání okolního světa a všeho nového kolem nás s tím spojené, rozvíjet fantazii, tvořivost, chuť zkoušet a objevovat věci, učit se jim, experimentovat, nebát se změn

 

Nabídka podtémat:   

Život schovaný do semínka. Potřeby dospělého. Strom a jeho svět. Chválím tě Země má. Objevujeme Zemi – (cestujeme po zeměkouli, doprava, vesmír a hvězdy, povolání ...). Co smím a nesmím na ulici. Ve městě a na vesnici, jak se chovat na silnici. Zebro, zebřičko, zastavíš to autíčko? Proč se červen červená? Zkoumání světa rostlin. Když se máme rádi. Jestlipak víte, co je to líto? Kde jsem rád, kam patřím, kde žiji? Mozart a další čarodějové, jímž dala víla do vínku. 1,2,3,4,5 – spočítat to umím hned. Cestou necestou nejen přírodou. Koulelo se koulelo. Kamínek vodou hlazený …

            

Tematický blok směřuje k dosažení těchto kompetencí:

1.

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

2.

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

3.

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

4.

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

5.

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

8.

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

11.

při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

12.

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

13.

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

14.

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

17.

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

20.

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

22.

dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

23.

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

30.

při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

32.

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

35.

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

38.

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

43.

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

44.

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

Radujme se, veselme se…

Záměr:

-          poznávání tradičních svátků, slavností, uvědomit si zvyky a tradice v naší zemi, lidové umění a řemesla s nahlédnutím do zvyků a tradic i jiných zemí, vzdělávací nabídka je odvíjena od svátků, které jsou během celého roku (podzimní svátky, Vánoce a advent, masopust, Velikonoce, Den dětí, rozloučení s předškoláky a jiné..)

 

Nabídka podtémat: 

Slavíme. S čerty nejsou žerty! Mikuláš ztratil plášť. Zpíváme pro Ježíška. Jak voní Vánoce? Vánoční zvonění. Dárek je cesta ode mě k tobě a zpátky. Vánoce, Vánoce přicházejí. Vyjdeme si na ples a pojedeme do divadla. Zpíváme, tančíme a skotačíme. Užijme si taškařice s maškarami převelice! Co všechno nám nadělí masopustní veselí! Hody, hody doprovody. Harmonie ve světě. Karneval…

         

Tematický blok směřuje k dosažení těchto kompetencí:

9.

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

10.

problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

23.

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

24.

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

26.

dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

29.

spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

31.

je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

33.

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

37.

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

39.

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

40.

má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

41.

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

43.

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

ANKETA

NOVINKY
Básnička Abeceda našich dětí


    Loučení s předškoláčky ze Slunečnic     A jako Adámek, Arnoštek a Anča, Bé jako na mikádo os... celý článek...
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal